Lunds kommun förlänger avtal för förskola

Lunds kommun och Öresundsporten förlänger hyresavtalet för förskolan Vildanden på Tärnvägen i Lund. Öresundsporten har under flera år drivit utvecklingen inom området kring Tärnvägen och inom ett par år står cirka 110 nya bostäder klara i förskolans direkta närhet. 

Genom att konvertera fastigheter och skapa attraktiva miljöer driver Öresundsporten långsiktigt utvecklingen av stadsmiljön kring Tärnvägen i Lund. I samarbete med Veidekke utvecklas området ytterligare genom att cirka 110 nya bostadsrättslägenheter etableras, med beräknad inflyttningsstart 2021.

– Öresundsporten är en samhällsaktör som bygger stad. Det är viktigt att helheten ska fungera och området kring Tärnvägen är ett bra exempel på det. Här finns både förskola, vårdcentral med BVC, specialistläkarmottagning, studentlägenheter och bostadsrätter. I Öresundsportens arbete med att bygga stad är det viktigt att väva samman olika funktioner för att skapa en bra helhet, säger VD Ole Bang Pedersen.

En sådan funktion är förskolan Vildanden på Tärnvägen, för vilken Lunds kommun nu har förlängt hyresavtalet.

– Västra Lund kommer att växa de närmaste åren och vi ser positivt på förtätningen som sker på Tärnvägen. Vi har ett behov av förskoleplatser och är därför glada över att ha förlängt kontraktet med Öresundsporten gällande förskolan Vildanden på Väster, säger Henrik Nygren, lokalstrateg på Lunds kommun.