ÖRESUNDSPORTEN
ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR
FASTIGHETER I SYDSVERIGE

Öresundsporten AB är ett fastighetsbolag med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och servicehandel i Sydsverige.