”Öresundsporten genomsyras av hållbarhet”

Vår elleverantör, Tranås Energi, har uppmärksammat vårt miljöarbete i en artikel som du kan läsa här.

Elisabet Andersson, fastighetsförvaltare och miljösamordnare på Öresundsporten, beskriver hur Öresundsporten arbetar i miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Miljö och hållbarhet genomsyrar stora som små beslut i både förvaltning och utveckling. Ett exempel kan vara att vi i möjlig mån renoverar fönster av gammalt kärnvirke framför att byta ut dem mot nytillverkade, ett beslut som sparar resurser som material och transport. Byggnadsvård genererar miljövård i flera dimensioner.

– Ett annat exempel är aktiva val och åtgärder gällande energiförbrukning. Både i form av val av elbolag och värmeinstallation men även val av maskinutrustning i t ex tvättstugor och dylikt som berör såväl energi som vattenkonsumtion. I det vardagliga kan det också handla om att hålla sopsortering enkel och tillgänglig för våra hyresgäster, berättar Elisabet.

Läs hela artikeln: Öresundsporten genomsyras av hållbarhet