Lunds kommun antar detaljplan för kv. Måsen

Öresundsporten, i samarbete med Veidekke, utvecklar 110 lägenheter i kvarteret Måsen på Väster i Lund.

Detaljplanen för området är antagen av Lunds kommuns byggnadsnämnd. Planen medger drygt 110 lägenheter. Detaljplanen är överklagad. Överklagandet hanteras av Mark- och miljödomstolen.

– Vi är oerhört glada över att Lunds kommun har antagit planen och ser framemot att komma igång med byggnationen så fort som möjligt, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.

Projektet har tidigare uppmärksammats av bl.a. Sydsvenskan 2015 och Sydsvenskan 2017.

 

KONTAKTPERSON

Öresundsporten AB
Björn Lanner
0722 45 90 40
bjorn@oresundsporten.se