Öresundsporten säljer till Trianon

Öresundsporten säljer fastigheten Malmö Macken 1 på Tessins väg i Slottsstaden till Fastighets AB Trianon.

Fastigheten är belägen i den populära stadsdelen Slottstaden i Malmö, med närhet till både centrala Malmö och till Västra Hamnen.

– Vi är glada över att ha hittat en bra köpare i Trianon. Vi är övertygade om att Trianon kommer att utveckla fastigheten på ett för området positivt sätt. Detta kommer att stärka Slottstaden och Malmö, säger Öresundsportens VD Björn Lanner.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

– Vi är mycket nöjda med att förvärva en fastighet med stor potential på ett av Malmös bästa lägen. Malmö stad är positiva till att detaljplanera området varpå vi ser en möjlighet att på sikt bygga attraktiva bostäder här, säger Olof Andersson, VD på Fastighets AB Trianon.

Cronholm & Bergman har varit rådgivare i affären.