ÖRESUNDSPORTEN
ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR
FASTIGHETER I ÖRESUNDSREGIONEN

Öresundsporten AB är ett fastighetsbolag med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och servicehandel i Öresundsregionen.