Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Öresundsregionen

 

Öresundsporten tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med geografiskt fokus på Öresundsregionen.

Långsiktighet är ett ledord för oss

– vi investerar för att tillgodose våra hyresgästers behov över tiden!

Copyright © Öresundsporten AB