Skåneporten köper Vä centrum

Skåneporten köper stadsdelscentret i Vä av Coop Kristianstad/Blekinge. Coop blir istället hyresgäst och har i samband med försäljningen skrivit ett långt hyresavtal.

Affären omfattar fastigheterna Vä 157:8, Vä 157:9 och Vä 157:11 – totalt ca. 4.000 m2uthyrningsbar yta. Inom fastigheterna finns möjlighet att bygga ytterligare cirka 10.000 m2 verksamhetslokaler.

– Läget utmed E22, den starka lokala förankringen och det långsiktiga samarbetet med Coop gör centret till en attraktiv mötesplats. Vår ambition är att utveckla området och komplettera de befintliga verksamheterna med mer servicehandel, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Stadsdelscentret i Vä är den naturliga mötesplatsen för lokalbefolkningen och ligger välexponerat mot E22 söder om Kristianstad.

– De senaste åren har det etablerats mycket detaljhandel i regionen. Skåneporten fokuserar på att tillföra servicehandel som ett komplement. Stadsdelscentret i Vä kompletterar våra befintliga anläggningar i linje med vår tillväxtstrategi, avslutar Andreas Meyer.

Läs mer på Skåneporten.se