Förskola för 170 barn öppnar i Hyllie idag

2017-08-30

Idag invigs en förskola på Hyllie Gård, med plats för 170 barn. Omfattande moderniseringar har genomförts för att förädla gårdens unika förutsättningar och skapa en högkvalitativ skolmiljö.

– Vi har genomfört omfattande ombyggnation av Hyllie Gård för att anpassa till modern standard likställt med nybyggnation. Det innefattar även markanläggningsarbete för att skapa förutsättningar för en fantastisk lekmiljö utomhus, med frihet och aktivitet som riktmärken, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.

Läget är unikt. Bortom en skogsdunge skymtar Emporia – trots det ligger Hyllie Gård lantligt avskilt, i en rofylld, lummig och parkliknande miljö med stora kringliggande grönområden.
– Hyllie Gård är fantastisk! Både den yttre och den inre miljön är unik. Den ligger nära naturen och barnen kommer att ha rikligt med utevistelse varje dag, säger Linda Alm på Jensen Education och fortsätter:

– Vi har märkt ett stort intresse för Jensen förskola på Hyllie Gård. Det märks att det finns ett väldigt stort behov av förskoleplatser i Malmö. Vi kunde inte vara mer nöjda över att kunna erbjuda Hyllie Gård som första anhalt i många barns skolgång, där de kommer ges möjlighet till en fantastisk förskoletid.

Invigningen sker genom öppnandet av Herrgården med tillhörande trädgård. Denna kommer att följas av två ytterligare etapper, med öppnande av Annexet i november och Stallet i början av 2018.

Hyllie Gård är den andra fastigheten Öresundsporten AB förvaltar och utvecklar för förskoleverksamhet. Sedan tidigare förvaltar Öresundsporten AB förskolan Måsen i Lund, med Lunds kommun som hyresgäst.

FAKTA: Hyllie Gård

Fastighetens areal: 6347 m2
Bebyggd yta: 1550 m2
Ägare: Öresundsporten AB
Hyresgäst: Jensen Education
Aktuellt: Ny förskola med plats för 170 barn invigs den 30 augusti.

 

WEB_2015-10-19_23 WEB_2015-10-19_27 WEB_2015-10-19_28

 

KONTAKTPERSONER

Öresundsporten AB
Björn Lanner
0722 45 90 40
bjorn@oresundsporten.se

Jensen Education
Linda Alm, affärsområdeschef
0733 46 66 88
linda.alm@jenseneducation.se