Covid-19

Smittspridningen av Covid-19 finns och ökar. Vi på Öresundsporten vill av varmaste omtanke uppmana alla att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer (www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se).

För våra boende och medarbetares skull vill vi att ni, i samband med felanmälningar, alltid anger om ni har några förkylningssymtom. Då har vi rätt förutsättningar för att på ett säkert sätt lägga upp en plan för att hjälpa er. Hjälp oss också genom att alltid hålla avstånd och visa hänsyn jämtemot era grannar och våra gemensamma utrymmen.

Ta väl hand om varandra, om än på avstånd, så kommer vi att ta oss igenom det här tillsammans!

Felanmälan