Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. 

Din integritet – så behandlar vi dina personuppgifter
Öresundsporten AB värnar om din integritet. Vi ser därför till att de databaser vi använder oss av är säkra och har implementerat GDPR, och att dina personuppgifter hanteras med sekretess. Du har rätt att veta vilka av personuppgifter vi behandlar, hur och varför de behandlas samt hur länge vi kommer att behandla dem. Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se kontaktinformation nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi – och varför?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina uppgifter och fullfölja våra åtaganden gentemot dig.I och med att du lämnar dina uppgifter till oss, såsom t.ex. för- och efternamn, person- och telefonnummer, e-post- och gatuadress, samtycker du till att vi behandlar dessa. Som privatperson kommer ditt personnummer att kunna behandlas i kreditupplysningssyfte.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke?
Du drar tillbaka ditt samtycke genom att säga upp ditt avtal med Öresundsporten. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

Frågor?
Har du några frågor kring vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Kontakt
Öresundsporten AB, org. nr. 556726-0046
Strandgatan 7
216 12 Limhamn
Telefon: 0722-624774
E-post: info@oresundsporten.se