Skåneporten utvecklar kvarteret Stinsen i Åhus

Skåneporten har inlett ett arbete med att ta fram idéer kring utveckling av kvarteret Stinsen i Åhus.

– Vi vill bygga stad med förtätad bebyggelse i samklang med omkringliggande verksamheter. Projektet kommer att genomföras tillsammans med en partner och vi utvärderar ett antal olika förslag, säger Skåneportens VD Andreas Meyer.

Idéerna inkluderar byggnation av attraktiva bostäder i centrala Åhus. Kvarteret består idag bland annat av en stor parkering vilken utgör ett sår i staden. Tanken är att istället stärka centrum och skapa förutsättningar för människor att bo i nybyggda bostäder på ett utmärkt läge.

– Vi ser väldigt positivt på en utveckling av kvarteret Stinsen. Vi vill också bygga stad och vitalisera centrum med fler bostäder och ett nytt modernt koncept, säger Peter Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är positivt att det händer något i området, att det byggs bostäder som harmonierar med andra verksamheter och som tillsammans skapar en livfull stadskärna i Åhus, säger stadsarkitekt Roger Jönsson.