Öresundsporten väljer schysst miljöel från unikt elbolag

Tranås Energi är med sitt arbete för biologisk mångfald i vattendrag unikt i Sverige och har skapat genomslag i alla led – bland konsumenter, företag och myndigheter. Öresundsporten AB har valt att teckna elavtal med Tranås Energi för samtliga fastigheter.

– Att visa omtanke för vår omvärld gynnar alla. Tranås Energi bevisar att det varken behöver vara dyrare eller krångligare att värna om miljön, säger Elisabet Andersson, miljösamordnare på Öresundsporten AB.

Tranås Energi är en pionjär inom elbranschen vad gäller miljöarbete. Redan 2012 vann de, som första elbolag, organisationen Älvräddarnas diplom för sitt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassning av sina vattenkraftverk. De är dessutom nominerade till Naturvårdsverkets Miljömålspris 2020, med följande motivering:

”Att som liten kommun satsa på ett omfattande och kostsamt projekt som att riva kraftverk och bygga faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden i åar och vattendrag är svårt och kräver beslutsamhet och uthållighet. Miljömålsprisets jury vill lyfta fram två kommuner och ett kommunalt bolag som bidrar till miljömålet Levande sjöar och vattendrag genom att göra just detta”.

Tranås Energi var också ett av de allra första elbolagen som blev certifierade med den nya märkningen ”Schysst elhandel” som är till för att hjälpa kunden att göra ett tryggt val av elbolag. Det innebär bland annat att Tranås Energi förbundit sig att följa högre krav än de som anges i lagstiftningen. Till exempel ska särskild hänsyn tas till utsatta kunder, produktbeskrivningar ska vara både enkla och korrekta, prissättningen ska vara både korrekt och tydlig och kundservicen måste hålla en hög nivå.

– Tranås Energi är ett elbolag som ligger i framkant i flera aspekter. För Öresundsporten är det självklart att samarbeta med de bästa leverantörerna inom alla områden, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.